wpc7386ef0_0f.jpg
wp997eee63.png
Disclaimer

EMAC Limburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de
- al dan niet door derden - aangeboden informatie op of via deze website.
www.lightningrods.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte
schade ontstaan door genoemde informatie.

Alle rechten met betrekking tot de website www.emaclimburg.nl berusten, tenzij
anders is aangegeven, bij EMAC limburg. Dit betekent onder meer dat het niet
toegestaan is zonder toestemming van www.emaclimburg.nl de inhoud van de
aangeboden informatie te gebruiken, openbaar te maken, te reproduceren en/of te
bewerken, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

www.emaclimburg.nl wenst binnen de wettelijke kaders van de auteursrechten te
handelen. Mocht u op deze website een foto, een logo of een andere afbeelding of tekst
aantreffen waarvan het kopierecht is beperkt en aan u toebehoort, neem dan contact
met ons op, zodat wij in goed overleg tot een oplossing kunnen komen.